10 on 15 1 on 20-on 25-on 30-on 35-off 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65-on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,33 cm
MD Koi - Bandung
Handling: Evan Metro Koi

Kohaku,34 cm
Wisma Koi - Bogor
Handling: Wisma Koi

Kohaku,31 cm
BLK Community - Sukabumi
Handling: RSM Koi Farm

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,35 cm
Redy 29 Koi-s - Jakarta
Handling: SCK Sukabumi

Taisho Sanshoku,35 cm
I-Yon - Malang
Handling: Yung Koi

Taisho Sanshoku,35 cm
BLK Community - Sukabumi
Handling: RSM Koi Farm

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,35 cm
Agus Y - Sukabumi
Handling: Yakoi House

Showa Sanshoku,34 cm
Soejanto Illis - Jakarta
Handling: Yamakoshikoi Indonesia

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,32 cm
BLK Community - Sukabumi
Handling: RSM Koi Farm

 

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,35 cm
Keysha - Sukabumi
Handling: Nubiru Koi

Koromo,35 cm
BLK Community - Sukabumi
Handling: RSM Koi Farm

Koromo,33 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Yung Koi

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,35 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Yung Koi

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,33 cm
Soejanto Illis - Jakarta
Handling: Yamakoshikoi Indonesia

 

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,33 cm
Boen - Sukabumi
Handling: Juniwar

Kawarimono,33 cm
Boen - Sukabumi
Handling: Juniwar

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,35 cm
Redy 29 Koi-s - Jakarta
Handling: SCK Sukabumi

 

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,35 cm
Redy 29 Koi-s - Jakarta
Handling: SCK Sukabumi

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,35 cm
Redy 29 Koi-s - Jakarta
Handling: SCK Sukabumi

 

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,33 cm
O3D - Sukabumi
Handling: Yakoi House

Kinginrin B,32 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Yung Koi

Kinginrin B,35 cm
Asep Samsul - Sukabumi
Handling: Mizumi Koi

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,33 cm
Sandy Irsyad - Sukabumi
Handling: Pagarsih Community

Tancho,35 cm
Redy 29 Koi-s - Jakarta
Handling: SCK Sukabumi

Tancho,35 cm
MD Koi - Bandung
Handling: Evan Metro Koi